Anasayfa Bilimsel Yayınlar
 
Kulak estetiği (Otoplasti)


KEPÇE KULAK (YELKEN KULAK) AMELİYATI

Kepçe kulak tanımlaması tam olarak neyi ifade eder?
Kulağın kafayla yaptığı açının normalden daha fazla olmasına kepçe kulak deformitesi denir. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Kepçe kulak, kulak şekil bozuklukları içinde en sık görülenidir. Çok hafif bir açı bozukluğundan daha ileri derecede bozukluklara varan değişik şekillerde görülebilir. Bu şekil bozukluğu doğuştandır. 

Bu şekil bozukluğunun işitmeye olumsuz etkisi var mıdır?
Hayır, kepçe kulaklı kişilerin işitmesinde kulak şekline bağlı bir engellenme söz konusu değildir. Hastalar sadece estetik nedenlerle ameliyat olurlar. Ancak yine doğuştan olan bazı kulak gelişim bozukluklarında işitme de etkilenebilir

Tedavi için tek yol ameliyat mı?
Eğer erken fark edilirse, doğuştan itibaren ilk 3–4 hafta içinde bebeklerin kulaklarına dışarıdan şekil vermek mümkündür. Bunun için vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız yerinde olur.

Ameliyat için uygun bir yaş var mıdır?
Genelde 5–6 yaşlarından sonra her yaşta ameliyatı yapılabilir. Daha erken yaşlarda kulak gelişimi yeteri kadar tamamlanmadığından ameliyat önerilmez.

Ameliyat nasıl yapılır?
Çocuklarda genel anesteziyle, erişkinlerde lokal anesteziyle yapılır. Kulağın arka kısmından kesi yapıldığı için görülen alanda herhangi bir iz kalmaz. Mevcut şekil bozukluğunun derecesine göre yapılabilecek işlemler vardır. Temelde kulak kıkırdağı çizilerek, kesilerek ve dikişler yardımıyla yeniden şekillendirilir. Kesi dikilerek kapatılır ve özel bir pansuman yapılır. 

Ameliyat sonrası iyileşme dönemi nasıldır?
Hastalar aynı gün eve gidebilir. Ağrı şikâyeti çok fazla değildir. Kulakta yapılan işleme bağlı olarak şişlik ve morarma olabilir. Genelde 2–3 hafta içinde tamamen geçer. Ameliyatın ertesi günü işe dönebilirsiniz. İlk pansuman 5–7. günlerde açılır, bu sırada dikişler de alınır. Bu dönemden sonra 3–4 hafta kadar, kulağa ameliyatla verilen şekli korumak için elastik bandaj uygulanır. 

Ameliyat sonucu oluşabilecek istenmeyen durumlar nelerdir?
Ameliyat alanında kanama ve enfeksiyon görülebilir. Bu hem iyileşmeyi geciktirebilir hem de elde edilecek sonucu etkileyebilir. Her iki durumun da zamanında ve etkin bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Bunun dışında istenmeyen bir durum da ameliyat sonrası dönemde deformitenin tekrar ortaya çıkmasıdır. Bu genelde seçilen cerrahi teknikle ilgilidir. Örneğin kıkırdakları daha ince ve elastik olan çocuklarda uygulanacak teknik, kalın ve sert kıkırdaklara sahip yetişkinlere uygulanacak teknikten farklı olmalıdır.   

Kepçe kulak deformitesi dışında kulakta görülen başka şekil bozuklukları da var mıdır?
Evet. Kulakların bir tanesinin daha büyük olması, kıkırdak yapıda kısmen gelişim bozuklukları ve çeşitli şekil bozuklukları görülebilir. Daha önceden geçirilen yaralanmalar sonucu bazı şekil bozuklukları oluşabilir. Sıkıntıya bağlı olarak yapılacak işlemler de değişmektedir.

 
 

KULAK REKONSTRÜKSİYONU (YENİDEN KULAK YAPILMASI)

 

Kimlerin yeniden kulak yapılmasına ihtiyacı vardır?
Kulak gelişimiyle ilgili doğuştan eksikliği olan kişiler vardır. Bu kişilerde ya kulağın tamamı ya da belli bir kısmı gelişmemiş olabilir. Ayrıca ileri yaşlarda yaralanmalar sonucu veya tümör ameliyatları sonucu kulağının tamamını ya da belli bir bölümünü kaybeden kişilerin de yeniden kulak yapımına ihtiyacı vardır. 

Doğuştan kulak gelişim bozukluklarıyla ilgili bilmem gerekenler nelerdir?
Gelişimsel bozukluklarda kulak kıkırdaklarının bir kısmı veya tamamı gelişmemiş veya normal kulak şeklini almamış olabilir. Dış kulak yolu kapalı olabilir, bu durumda genelde belli derecelerde işitme kaybı da beraberinde görülür. İşitme kaybıyla ilgili tetkiklerin ayrıca yapılması ve değerlendirilmesi gerekir. Plastik cerrahi yöntemlerle sadece kulak kepçesinin şekli oluşturulabilir, işitmeye doğrudan katkısı yoktur. Ameliyat için çocuğun 5 yaşını doldurması beklenir.

Yaralanma veya tümör çıkarılması sonrası oluşan kulak şekil bozukluklarıyla ilgili bilmem gerekenler nelerdir? Bunlar, yaralanmanın veya çıkarılacak tümörün cinsine ve yerine göre çok farklı olabilirler. Her durum ayrı değerlendirilmeli ve uygun şekillendirme planı yapılmalıdır. Eğer bir yaralanma söz konusuysa ilk etapta bir plastik cerrahın müdahale etmesi; kulak kepçesi tümörlerinde ise tümörü çıkarma işinin de bir plastik cerrah tarafından yapılması elde edilecek estetik sonuca büyük katkıda bulunacaktır.  

Yeniden kulak yapılması ameliyatında temel noktalar nelerdir?
Yapılacak işleme göre genel veya lokal anestezi uygulanır. Eğer kulak tamamen baştan yapılacaksa genelde 2 veya 3 ayrı ameliyat gerekir. Öncelikle kulak kıkırdağına benzer bir yapı oluşturulması gerekir. Bunun için ilk tercih edilen hastanın kendi dokularıdır. Kaburgadaki kıkırdaklardan yeterli miktarda alınır ve şekillendirilir. Bu işlemin göğüs kafesinin gelişimine veya fonksiyonuna herhangi bir zararı yoktur. Bazen bu işlem için yapay maddeler de kullanılır ama insanın kendi dokusu en doğal olanıdır. Kulak üzerindeki deriyi oluşturmak için o bölgenin derisi kullanılabiliyorsa en iyi seçenektir. Aksi halde başka bölgelerden doku kaydırılması gerekebilir. Tüm bu işlemler genelde ilk ameliyat sırasında yapılır. Diğer ameliyatlar elde edilen sonucun daha iyileştirilmesi için gerekir. 

Ameliyat sonucundan ne beklemeliyim?
Yapılan işlemin bir rekonstrüksiyon ameliyatı olduğu, estetik bir müdahale olmadığı unutulmamalıdır. Bununla birlikte iyi motive olmuş bir hastada sabırlı ameliyatlar sonucunda kabul edilebilir sonuçlar alınmaktadır. Kulak gelişim bozuklukları arasında en hafif tür olarak sayılabilecek olan kepçe kulak deformitesini bu grubun dışında tutmak gerekir. Kepçe kulak ameliyatları estetik müdahaleler olup sonuçları da oldukça tatmin edicidir.

 
 

Tasarım - Forum